onsdag 14. desember 2016

Gåvesett for kunde, smørekniv og skei x2


Eg fekk bestilling på eit gåvesett og sa sjølvsagt at klart det kan gjerast. Veldig kjekt å lage ting på bestilling.
Smøreknivane er av bjørk og skeiene er i selje. Veldig kjekt sløydarbeid, og enormt kjekt med bestillingjobb.


Knivane er ferdig olja.
Begynt utskjæring på eine skeia.
Ferdig med utskjæring, kun finpuss att.


Før og etter linolje (og Instagram-filter).

Surra dei ihop med senetråd. Innafor det, vel.

Produktet er levert til kunde. Mykje glede og slik tyder på at kunden vart nøgd. Og då er EG nøgd.
Hipp hurra. Og sånt. 😏
2 kommentarer:

Ris/ros/forespørsel, kjør på!