tirsdag 25. mars 2014

Smiing av brynjebrytarar med tange
Ja, no er det ei stund sia forrige innlegg. Sånn er det av og til, ting blir satt litt på hold.
Men men. Dei siste månadane har eg øvd meg meir på pilspissar, då Bogelaget har blitt spurt om å vise fram forskjellege typar historiske spissar, og effekten desse har på diverse "mål". Dvs ringbrynje, halmblink og platerustning. Dette skal visast fram på Bergenhusdagane i sommar. Vi tenkar å ha tre av kvar; brynjebrytar, bodkin og "blad"-spiss. Dei to bilda her visar brynjebrytarsmiing. Desse med fal.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Ris/ros/forespørsel, kjør på!