fredag 5. juli 2013

Enkel eldrake. Og ein til.

Del 4 av 'Ting lagast for første gang': idag ildrake.


Alt skal prøvast.

Nummer 1 er den stutte i forkant. Fekk ikkje heilt til snurren på handtaket.

Prøvde meg for første gang på å vri stålet.

Handtaka. Den mørkaste er behandla med linolje, den andre er ikkje gjort noko med.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Ris/ros/forespørsel, kjør på!